Theresa Aseguin

Gikan sa Rosario, Argentina, nagsugod ako hapit sa wala tuyoa aron makahimo og sulud sa web samtang nagpadayon ako sa akong degree sa abogasya. Ganahan ko sa mga arte gikan sa usa ka bata pa kaayo, ug kanunay hatagan sila sa ikaduha nga kinabuhi sa kung unsa ang igasalibay.