Jenny monge

Jelikož si pamatuji, miloval jsem vlastní tvorbu: psaní, malování, řemesla ... Studoval jsem dějiny umění, restaurování a konzervování a nyní se zaměřuji na svět výuky. Ale ve svém volném čase stále miluji vytváření a nyní mohu sdílet některé z těchto výtvorů.