Redakční etika

Důslednost a transparentnost.

Naše redakční politika je založena na 7 bodech, které zajišťují, že veškerý náš obsah bude přísný, čestný, spolehlivý a transparentní.

  • Chceme, abyste to snadno věděli kdo co píše v našem prostředí a znalostech musíš to udělat.
  • Chceme, abyste znali naše zdroje, kdo nás inspiruje a prostředky a nástroje, které používáme.
  • Snažíme se, aby to bylo všechno, tím, že čtenářům dáme možnost informovat nás o všech zjištěných chybách a jakýchkoli vylepšeních, která chtějí navrhnout.

Na internetu s infekčními chorobami je obzvláště důležité rozlišovat mezi spolehlivými a nespolehlivými médii.

Naši redakční etiku zakládáme na 7 bodech, které dále rozvineme:

Pravdivost informací

Veškeré informace, které zveřejňujeme je ověřeno, aby se zajistilo, že je to pravda. K dosažení tohoto cíle se snažíme dokumentovat primární zdroje, na které se zprávy zaměřují, a vyhnout se tak nedorozuměním nebo nepřesným interpretacím informací.

Nemáme žádný politický ani komerční zájem a píšeme z neutrality a snažíme se být co nejobjektivnější při doručování novinek a nabízení našich zkušeností s recenzemi a srovnáváním produktů.

Specializovaní redaktoři

Každý editor dokonale zná téma, na kterém pracuje. Jednáme s odborníky v každé oblasti. Lidé, kteří denně prokazují, že mají skvělé znalosti v předmětu, o kterém píšou. Abychom je mohli poznat, zanecháváme o nich informace a odkazy na jejich sociální profily a biografii.

Původní obsah

Veškerý obsah, který publikujeme, je originální. Nekopírujeme ani nepřekládáme z jiných médií. Odkazujeme na odpovídající zdroje, pokud jsme je použili, a citujeme vlastníky obrázků, médií a zdrojů, které používáme k poskytnutí co nejpřesnějších informací, s uvedením příslušné autority.

Ne Clickbait

Nepoužíváme falešné nebo senzační nadpisy, abychom přilákali čtenáře, aniž by zprávy neměly co dělat. Jsme přísní a pravdiví, takže názvy našich článků odpovídají tomu, co najdete v našem obsahu. Nevytváříme očekávání ohledně obsahu, který není obsažen v těle novinky.

Kvalita a excelence obsahu

Tvoříme kvalitní články a obsah a neustále v tom hledáme dokonalost. Snažit se postarat se o každý detail a přiblížit čtenáři informace, které hledají a potřebují.

Oprava chyb

Kdykoli zjistíme chybu nebo ji sdělíme, zkontrolujeme a opravíme. Máme interní systém kontroly chyb, který nám pomáhá neustále zdokonalovat naše články a zabránit jim v opakování v budoucnu.

Neustálé zlepšování

Obsah našich stránek pravidelně vylepšujeme. Na jedné straně oprava chyb a na straně druhé rozšiřující výukové programy a nadčasový obsah. Díky této praxi se veškerý obsah webů transformuje na referenční obsah a je užitečný pro všechny čtenáře, ať už je čten jakýkoli.

Pokud máte jakékoli stížnosti nebo návrhy týkající se článku nebo autora, zveme vás k použití našeho kontaktní formulář.