سسیلیا دیاز

من فردی پویا ، فعال و همه کاره هستم. من دوست دارم که کارهای خود را در وبلاگ بنویسم و ​​به آنها کمک کنم ، زیرا به این ترتیب ، آنها را با کسانی مانند من که علاقه زیادی به صنایع دستی دارند ، به اشتراک می گذارم.