Alicia tomero

Son un gran amante da creatividade e dos oficios dende a miña infancia. En canto aos meus gustos, teño que dicir que son un fiel incondicional da pastelaría e da fotografía, pero tamén me apaixona ensinar todas as miñas habilidades a nenos e adultos. É emocionante poder facer moitas cousas que se poden facer coas nosas mans e ver ata onde pode chegar a nosa destreza.