Tony Torres

Son creativo por natureza, amante de todo feito á man e apaixonado pola reciclaxe. Encántame dar unha segunda vida a calquera obxecto, deseñar e crear todo o que poidas imaxinar coas miñas propias mans. E sobre todo, aprende a reutilizar como máxima da vida. O meu lema é, se xa non che funciona, reutilízalo.