અલે જીમેનેઝ

મારું નામ એલે જિમ્નેઝ છે અને હું બાળ શિક્ષિત છું. એટલા માટે બાળકોની દુનિયા અને તેમની સાથે કરવાનું છે તે બધું મને આકર્ષિત કરે છે. હસ્તકલા મારા માટે મનોરંજનનો એક પ્રકાર છે, કારણ કે હું તેમને ખૂબ જ નાનપણથી પસંદ કરું છું અને હું ખૂબ જ સારો છું :) હું હંમેશાં તે ખરીદવાને બદલે મારી પોતાની વસ્તુઓ બનાવવાનું પસંદ કરું છું, તેથી તે મારા માટે અથવા જે પણ હસ્તકલા તરફ જાય છે તેના માટે તે વધુ પ્રમાણિત છે.

એલે જિમેનેઝે મે 256 થી 2013 લેખ લખ્યા છે