DonluMusical

Bachelor of Music Keeb Kwm thiab Science, tus kws qhia ntaus kis las guitar thiab kawm tiav hauv kev qhia Kev Kawm Ntaus Nrov. Txij li thaum kuv tseem me Kuv muaj ib tug nyiam rau cov khoom siv tes ua. Xim yog ib qho ntawm kuv tus kheej sau ntawv. Kuv ua cov kev qhia nyob rau hauv internet kom ntau tus neeg qhia lawv txoj kev mob siab rau tsim nrog kuv.