DonluMusical

Prvostupnik povijesti i znanosti glazbe, nastavnik klasične gitare i diploma iz nastave glazbenog obrazovanja. Od malena gajim strast prema zanatima. Boja je jedna od mojih bilješki o identitetu. Radim tutorijale na internetu tako da više ljudi dijeli sa mnom svoju strast prema stvaranju.