ការតុបតែងបុណ្យណូអែលជាមួយពាងកែវ

ការតុបតែងបុណ្យណូអែលជាមួយពាងកែវ

សិប្បកម្ម​នេះ​គឺ​ជា​ស្នាដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ​សម្រាប់​អ្នក​ដើម្បី​កែច្នៃ​បុណ្យ​ណូអែល​នេះ។ អ្នកអាចបង្កើតជាមួយបំណែកមួយចំនួន និងជាមួយ…

តុបតែងដើមឈើណូអែល

ការតុបតែងដើមឈើណូអែល ភាគ១

ជំរាបសួរ​អ្នក​រាល់​គ្នា! នៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះ យើងសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវផ្នែកទីពីរនៃស៊េរីសិប្បកម្មនេះ ដើម្បីតុបតែង...

តុបតែងដើមឈើណូអែល

ការតុបតែងដើមឈើណូអែល ភាគ១

ជំរាបសួរ​អ្នក​រាល់​គ្នា! នៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះ យើងនាំមកជូនអ្នកនូវសិប្បកម្មជាច្រើនដើម្បីតុបតែងដើមឈើណូអែល។ យើង​អាច​ធ្វើ​បាន…

ផ្កាយបុរាណសម្រាប់បុណ្យណូអែល

ផ្កាយបុរាណសម្រាប់បុណ្យណូអែល

យើងពិតជាចូលចិត្តសិប្បកម្មប្រភេទនេះណាស់ ពួកវាល្អប្រណិត និងបុរាណណាស់ក្នុងការតុបតែងជ្រុងណាមួយនៃបុណ្យណូអែលនេះ។ វាគឺអំពី…

សិប្បកម្មរដូវរងា

សិប្បកម្មរដូវរងា វគ្គ ១

ជំរាបសួរ​អ្នក​រាល់​គ្នា! នៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះ យើងនាំមកជូនអ្នកនូវសិប្បកម្មរដូវរងាជាច្រើន ដើម្បីធ្វើថ្ងៃនេះជាមួយគ្រួសារ…

មកុដនៃផ្កា

របៀបធ្វើម្កុដផ្កា ងាយស្រួល និងរហ័ស

ផ្កា​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ដ៏​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន​របស់​យើង ឬ​ជា​គ្រឿង​លម្អ…

សិប្បកម្មរដូវរងា

សិប្បកម្មរដូវរងា វគ្គ ១

ជំរាបសួរ​អ្នក​រាល់​គ្នា! ពេលនេះត្រជាក់បានមកដល់ហើយ ពួកយើងនាំមកជូនអ្នកនូវសិប្បកម្មរដូវរងាជាច្រើនដែលធ្វើនៅថ្ងៃទាំងនេះនៅពេលដែល…