អ៊ីរីនហ្គីល

អ្នកនិពន្ធអ្នកកែសម្រួលនិងជាសិប្បករនៃប្លក់និងឆានែលយូធ្យូប“ El Taller de Ire” ដោយបង្កើតមាតិកាអំពី DIY សិប្បកម្មនិងសិប្បកម្ម មានជំនាញផ្នែក mosaics បង្កើតផលិតផលសិប្បករជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះសម្រាប់ហាងតុបតែងនិងក្នុងដីឥដ្ឋវត្ថុធាតុ polymer និង dough ដែលអាចបត់បែនបានបង្កើតនិងធ្វើការអស់រយៈពេលជាង ២ ឆ្នាំសម្រាប់ការលោតដីឥដ្ឋ។

លោក Irene Gil បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៤៥ មាត្រាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦