Дженни Монге

Эсимде болсо, мен өз колум менен жаратканды жакшы көрчүмүн: жазуу, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк менен алектенүү ... Мен искусство тарыхын, реставрациялоо жана консервацияны үйрөнүп, эми окутуу дүйнөсүнө көңүл бурдум. Бирок бош убактымда дагы деле болсо жаратканды жакшы көрөм, эми ошол чыгармалардын айрымдары менен бөлүшө алам.