Claudi casals

ການສ້າງແມ່ນ ທຳ ມະຊາດ, ແລະຈິນຕະນາການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າສິ່ງປະດິດສ້າງຂອງຂ້ອຍສະ ເໜີ ແນວຄວາມຄິດແລະການ ສຳ ພັດກັບຊີວິດຂອງທ່ານ. ເພາະວ່າຖ້າພວກເຮົາຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການສະທ້ອນຂອງການສະແດງອອກຂອງພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ.

Claudi Casals ໄດ້ຂຽນ 35 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ