Maria jose roldan

ຂ້ອຍມັກເຄື່ອງຫັດຖະ ກຳ ຄືຂ້ອຍຄິດວ່າຕົວເອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າມີຊັບພະຍາກອນ ໜ້ອຍ ທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 137 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ