Casale Claudi

Voajanahary ny famoronana ary ny fisainana no mahatonga antsika hamorona. Manantena aho fa ny zavatra noforoniko dia manolotra anao hevitra, ary mikasika mba hampiendrehana ny fiainanao. Satria raha ao an-tranontsika isika dia manantena ny hahita ny taratry ny fanehoana hoe iza isika.