Касали на Клоди

Создавањето е природно, а имагинацијата нè прави креативни. Се надевам дека моите креации ви нудат идеи и допири за да го персонализирате вашиот живот. Затоа што ако сме во нашиот дом, се надеваме дека ќе го видиме одразот на изразот на тоа кои сме.

Клауди Касалс напиша 35 написи од јануари 2019 година