Како да украсите клуч со мечка каваи

Во ова упатство ви покажувам како да украсите клуч со создавање мечка во стилот на каваи. Тоа е многу лесно, а исто така животните од каваи се секогаш во мода.