Donlu संगीत

संगीत इतिहास र विज्ञान स्नातक, शास्त्रीय गितार शिक्षक र संगीत शिक्षा शिक्षण मा डिप्लोमा। म सानो भएकोले मलाई शिल्पको लागि रुचि छ। रंग मेरो परिचय नोट हो। म इन्टरनेटमा ट्यूटोरियल गर्दछ ताकि अधिक व्यक्तिहरू मेरो साथ सिर्जना गर्ने उत्कटता साझा गर्छन्।