इसाबेल कातालान

तपाईंको आफ्नै समाप्त शिल्प देख्नु भन्दा बढी सन्तुष्टि अरू केहि दिदैन। यो एक रमाईलो र रचनात्मक शौक हो। मेरो कम्पाइलेशनहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो सीपहरू अभ्यास गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईं एक विस्फोट हुनेछ!

इसाबेल कातालान जुलाई २०२१ देखि १ लेख लेखेका छन्