Jenny monge

Siden jeg kan huske har jeg elsket å lage med hendene mine: å skrive, male, lage håndverk ... Jeg studerte kunsthistorie, restaurering og konservering, og nå er jeg fokusert på undervisningsverdenen. Men på fritiden elsker jeg fortsatt å lage og nå være i stand til å dele noen av disse kreasjonene.