ਮਾਰੀਆ ਜੋਸ ਰੋਲਡਨ

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮਾਰੀਆ ਜੋਸ ਰੋਲਡਨ ਨੇ ਜੂਨ 137 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2019 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ