توی تورس

زه د طبیعت په واسطه تخلیقی یم ، د هرڅه څخه لاسي او د ریساینګ کولو په اړه جذباتي. زه مینه کوم اعتراض ته دوهم ژوند درکوم ، ډیزاین کول او هر هغه څه رامینځته کول چې تاسو یې زما په خپلو لاسونو تصور کولی شئ. او له هرڅه پورته ، د ژوند د اعظمي حد په توګه له سره کارول بیا زده کړئ. زما شعار دی ، که دا نور ستاسو لپاره کار ونکړي ، نو بیا یې وکاروئ.