ඇලිසියා ටොමෙරෝ

මම කුඩා කල සිටම නිර්මාණශීලිත්වය හා ශිල්පයට දැඩි ඇල්මක් දක්වමි. මගේ රුචි අරුචිකම් සම්බන්ධයෙන්, මම පේස්ට්‍රි සහ ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ කොන්දේසි විරහිතව විශ්වාසවන්තයෙකු බව පැවසිය යුතුය, නමුත් මගේ සියලු කුසලතා දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ඉගැන්වීමට මම දැඩි කැමැත්තක් දක්වමි. අපගේ දෑතින් කළ හැකි බොහෝ දේ කිරීමට හැකිවීමත්, අපගේ දක්ෂතාවය කොතරම් දුරක් යා හැකිදැයි බැලීමත් සතුටට කරුණකි.

ඇලිසියා ටොමෙරෝ 144 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත