කාඩ්බෝඩ් හෝ බිත්තර කෝප්ප සහිත ටෙට්‍රිස් ක්‍රීඩාව

කාඩ්බෝඩ් හෝ බිත්තර කෝප්ප සහිත ටෙට්‍රිස් ක්‍රීඩාව

මෙම යාත්‍රාව නිවසේ සිටින කුඩා දරුවන් සමඟ විනෝදජනක ක්‍රීඩාවක් කිරීමට හැකි වීමයි (සහ එතරම් කුඩා නොවේ…)….

publicidad

වැසිකිලි කඩදාසි රෝල් කාඩ්බෝඩ් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට අත්කම් 2 කොටස

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! අද ලිපියෙන් අපි බලන්න යන්නේ කාඩ්බෝඩ් වැසිකිලි කඩදාසි රෝල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කොහොමද කියලා...

වැසිකිළි කඩදාසි රෝල්වල කාඩ්බෝඩ් වලින් ප්රයෝජන ගැනීම සඳහා අත්කම්

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! අද ලිපියෙන් අපි බලන්න යන්නේ කාඩ්බෝඩ් වැසිකිලි කඩදාසි රෝල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කොහොමද කියලා...

කාඩ්බෝඩ් වලින් සාදන ලද තැඹිලි බළලා

කාඩ්බෝඩ් වලින් සාදන ලද තැඹිලි බළලා

මේ පූස් පැටියා නියම පැටියෙක්. කාඩ්බෝඩ් වලින් සහ පයිප්ප පිරිසිදු කරන්නන් කෑලි කිහිපයක් සමඟ අපට මෙම ශිල්පය කළ හැකිය. පහත සඳහන්…

පාස්කු උත්සවය සඳහා සැරසිලි ඉටිපන්දමක්

පාස්කු උත්සවය සඳහා සැරසිලි ඉටිපන්දමක්

ඔබට කාඩ්බෝඩ් නළයක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි පළමු අත් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද මෙම ඉටිපන්දම අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. ඔයාට ඒක නියමෙට කරන්න පුළුවන්...