Cecilia Diaz

Unë jam një person dinamik, aktiv dhe i gjithanshëm. Më pëlqen të shkruaj dhe të kontribuoj me krijimet e mia në Blog, sepse në atë mënyrë, unë i ndaj me ata si unë që kanë prirje për zanat.