Xheni monge

Meqenëse më kujtohet kam dashur të krijoj me duart e mia: të shkruaj, të pikturoj, të bëj zanate ... Kam studiuar histori arti, restaurim dhe konservim dhe tani jam përqendruar në botën e mësimdhënies. Por në kohën time të lirë unë ende dua të krijoj dhe tani të jem në gjendje të ndaj disa nga ato krijime.