Theresa Aseguin

Nga Rosario, Argjentinë, fillova pothuajse rastësisht të krijoja përmbajtje në internet ndërsa isha duke ndjekur diplomën time të drejtësisë. Unë i dua zanatet që në moshë shumë të re dhe gjithmonë u jap atyre një jetë të dytë asaj që do të hidhej.