Jenny monge

Sedan jag minns har jag älskat att skapa med mina händer: skriva, måla, göra hantverk ... Jag studerade konsthistoria, restaurering och bevarande och nu fokuserar jag på undervisningsvärlden. Men på min fritid älskar jag fortfarande att skapa och nu kunna dela några av dessa skapelser.