ไอรีนกิล

นักเขียนบรรณาธิการและช่างฝีมือของบล็อกและช่อง YouTube "El Taller de Ire" สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ DIY งานฝีมือและงานฝีมือ เชี่ยวชาญด้านกระเบื้องโมเสคสร้างผลิตภัณฑ์ช่างฝีมือด้วยเทคนิคนี้สำหรับการตกแต่งร้านและในดินโพลีเมอร์และแป้งที่มีความยืดหยุ่นการขึ้นรูปและการทำงานมากกว่า 2 ปีสำหรับ Jumping Clay

Irene Gil เขียนบทความ 145 บทความตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2016