DonluMusical

Bachelor ng Kasaysayan sa Musika at Agham, guro ng klasikal na gitara at diploma sa pagtuturo sa Edukasyon sa Musika. Mula noong maliit ako nagkaroon ako ng pagkahilig sa mga sining. Ang kulay ay isa sa aking mga tala ng pagkakakilanlan. Gumagawa ako ng mga tutorial sa internet upang maraming tao ang magbahagi ng kanilang pagkahilig sa paglikha sa akin.