Jenny monge

Dahil natatandaan kong gusto ko ang paglikha gamit ang aking mga kamay: pagsulat, pagpipinta, paggawa ng mga sining ... Nag-aral ako ng kasaysayan ng sining, pagpapanumbalik at pag-iingat at ngayon ay nakatuon ako sa mundo ng pagtuturo. Ngunit sa aking bakanteng oras ay gustung-gusto ko pa rin ang paglikha at ngayon ay maibabahagi ang ilan sa mga nilikha.