DonluÂm nhạc

Cử nhân Lịch sử và Khoa học Âm nhạc, giáo viên guitar cổ điển và tốt nghiệp về giảng dạy Sư phạm Âm nhạc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với hàng thủ công. Màu sắc là một trong những lưu ý nhận dạng của tôi. Tôi làm các bài hướng dẫn trên internet để nhiều người chia sẻ niềm đam mê sáng tạo với tôi.

DonluMusical đã viết 186 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX