Marian monleon

Tôi tên là Marian, tôi học trang trí và thiết kế nội thất. Tôi là một người năng động, thích sáng tạo bằng đôi tay của mình: sơn, dán, may ... Tôi đã luôn thích thủ công và bây giờ tôi chia sẻ chúng với các bạn.