Tony Torres

Tôi là người thích sáng tạo, yêu thích mọi thứ thủ công và đam mê tái chế. Tôi thích đem lại cuộc sống thứ hai cho bất kỳ đồ vật nào, thiết kế và tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng bằng chính bàn tay của tôi. Và trên hết, hãy học cách sử dụng lại như một châm ngôn sống. Phương châm của tôi là, nếu nó không còn hiệu quả với bạn, hãy sử dụng lại nó.