Jenny monge

Kể từ khi tôi có thể nhớ rằng tôi đã yêu thích sáng tạo bằng đôi tay của mình: viết, vẽ tranh, làm đồ thủ công ... Tôi đã nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, trùng tu và bảo tồn và bây giờ tôi tập trung vào thế giới giảng dạy. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn thích sáng tạo và bây giờ có thể chia sẻ một số sáng tạo đó.