Claudi casals

Sáng tạo là tự nhiên, và trí tưởng tượng làm cho chúng ta sáng tạo. Tôi hy vọng rằng những sáng tạo của tôi cung cấp cho bạn những ý tưởng và những động tác để cá nhân hóa cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu chúng ta đang ở trong nhà của mình, chúng ta hy vọng sẽ thấy sự phản chiếu của biểu hiện chúng ta là ai.