IClaudi Casal

Ukudala kuyindalo, kwaye ukucinga kusenza siyile. Ndiyathemba ukuba indalo yam ikunika izimvo kunye nezinto ozichukumisayo ukuze wenze ubomi bakho babobakho. Kungenxa yokuba ukuba sisekhayeni lethu, sinethemba lokubona ukubonakaliswa kwento esiyiyo.