DonluMusical

IBachelor of Music History and Sciences, classical guitar uthisha nediploma ekufundiseni ngomculo. Kusukela ngisemncane benginothando lwezobuciko. Umbala ungenye yemininingwane yami yokuzazisa. Ngenza okokufundisa kwi-inthanethi ukuze abantu abaningi babelane ngothando lwabo lokudala nami.