UMaria Jose Roldan

Bengihlala ngithanda imisebenzi yezandla njengoba ngizithatha njengomuntu onekhono. Kuyangijabulisa ukuthi ngezinsizakusebenza ezimbalwa ungenza kanjani izinto ezinkulu.