UJenny monge

Njengoba ngikhumbula ukuthi bengikuthanda ukudala ngezandla zami: ukubhala, ukudweba, ukwenza imisebenzi yezandla ... ngifunde umlando wobuciko, ukubuyisela kabusha nokongiwa kwemvelo manje sengigxile emhlabeni wokufundisa. Kepha ngesikhathi sami sokuphumula ngisakuthanda ukudala futhi manje sengikwazi ukuhlanganyela okunye kwalokho kudalwa.