DonluMusical

Licenciado en Historia e Ciencias da Música, profesor de guitarra clásica e diplomado en ensinanzas de Educación Musical. Desde pequena tiven paixón pola artesanía. A cor é unha das miñas notas de identidade. Fago titoriais en internet para que máis xente comparta a miña paixón por crear comigo.