Jenny monge

ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍສາມາດຈື່ໄດ້ວ່າຂ້ອຍຮັກການສ້າງດ້ວຍມືຂອງຂ້ອຍ: ການຂຽນ, ແຕ້ມຮູບ, ຫັດຖະ ກຳ …ຂ້ອຍໄດ້ສຶກສາປະຫວັດສາດດ້ານສິລະປະ, ການຟື້ນຟູແລະການອະນຸລັກແລະດຽວນີ້ຂ້ອຍ ກຳ ລັງສຸມໃສ່ໂລກແຫ່ງການສິດສອນ. ແຕ່ໃນເວລາຫວ່າງຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍຍັງຮັກການສ້າງແລະຕອນນີ້ສາມາດແບ່ງປັນບາງສິ່ງທີ່ສ້າງຂື້ນມາ.

Jenny Monge ໄດ້ຂຽນ 490 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2019