Donlu ດົນຕີ

ປະລິນຍາຕີປະຫວັດດົນຕີແລະວິທະຍາສາດ, ຄູສອນກີຕ້າຄລາສສິກແລະໃບປະກາສະນິຍະບັດໃນການສອນການສອນດົນຕີ. ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍັງນ້ອຍຂ້ອຍມີຄວາມມັກໃນການເຮັດຫັດຖະ ກຳ. ສີແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນທຶກເອກະລັກຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເຮັດການສອນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນໃນການສ້າງກັບຂ້ອຍ.

DonluMusical ໄດ້ຂຽນ 186 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ