ඩොන්ලුමියුසිකල්

සංගීත ඉතිහාසය හා විද්‍යා උපාධිය, සම්භාව්‍ය ගිටාර් ගුරුවරයා සහ සංගීත අධ්‍යාපන ඉගැන්වීමේ උපාධිධාරියෙකි. මා කුඩා කල සිටම ශිල්ප කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වූවෙමි. වර්ණය මගේ අනන්‍යතා සටහන් වලින් එකකි. මම අන්තර්ජාලයේ නිබන්ධන කරන්නෙමි, එවිට වැඩි පිරිසක් මා සමඟ නිර්මාණය කිරීමට ඇති ආශාව බෙදා ගනී.

ඩොන්ලු මියුසිකල් විසින් 186 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත